KOMUNIKACJA OC/AC

Ubezpieczenie OC – czyli Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej - jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu jest ubezpieczeniem obowiązkowym i jego ofert na rynku ubezpieczeń we Wrocławiu jest mnóstwo. Ich ilość umożliwia nam wybranie oferty, która dla danego kierowcy i pojazdu będzie najtańsza, ale też najbardziej optymalna. Dzięki ubezpieczeniu OC to wybrany zakład ubezpieczeń ponosi finansowe skutki spowodowanych przez nas kolizji – zarówno koszty zniszczonego mienia drugiej strony jak i szkód osobowych.
Ubezpieczenie AC – czyli Autocasco – jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych na wypadek jego całkowitego lub częściowego uszkodzenia, kradzieży lub utraty w inny sposób. Tak, jak w przypadku ubezpieczenia mienia (którego podrodzajem jest właśnie OC i AC), ubezpieczenie AC może obejmować zakres ryzyk nazwanych (gdzie ubezpieczyciel wymienia ryzyka na wypadek których ubezpiecza zainteresowanego) lub all-risk – ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w którym w umowie ubezpieczyciel zawiera tzw. Wyłączenia – sytuacje, w których nie ponosi odpowiedzialności.
 Podstawowe ubezpieczenia AC obejmują uszkodzenia pojazdu spowodowane przez osoby trzecie i zwierzęta, kolizje oraz zjawiska losowe takie jak pożary, powodzie, zatopienia, huragany, uderzenia pioruna czy lawiny. Uwzględniają również kradzieże lub próby kradzieży całości bądź części pojazdu. Pakiet ubezpieczeń Assistance – jest rozszerzeniem ubezpieczenia AC, dzięki któremu w momencie zaistniałej kolizji, awarii czy kradzieży ubezpieczyciel oferuje m.in. pomoc przy wymianie koła i na miejscu wypadku - organizacje i pokrycie kosztów transportu pojazdu, wynajmu pojazdu zastępczego czy wynajęcia hotelu na czas naprawy.

 Skorzystaj z naszego formularza by obliczyć składkę ubezpieczenia samochodu.