MIENIE

 Pożar, powódź, huragan, kradzież czy awaria mają wiele wspólnego. Poza tym, że dużo kosztują – nie tylko pieniędzy, ale i nerwów – nie da się ich przewidzieć. Można jednak się na nie przygotować.
Ubezpieczenie mienia we Wrocławiu daje możliwość zabezpieczenia prywatnego majątku lub mienia firmy – budynków, przedmiotów o wysokiej wartości, mienia osób trzecich czy urządzeń – na wypadek wybranych zdarzeń losowych. Nasze towarzystwo oferuje również pokrycie kosztów wywozu i utylizacji pozostałości po szkodzie czy ewentualnych akcji ratowniczych. Ustalenie możliwych zdarzeń losowych z profesjonalnym agentem ubezpieczeń pozwala na optymalne zabezpieczenie swojego mienia i dopasowanie odpowiedniego pakietu tak, by wysokość składek była adekwatna do wybranej ochrony.
 Istnieje wiele pakietów i opcji – dla osób prywatnych, przedsiębiorców i firm; od podstawowych, poprzez rozszerzone do tzw. All-risk – ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Ważne jest by wiedzieć, że istnieją dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń majątkowych – te oparte o zasadę ryzyk nazwanych oraz właśnie All-risk. Różnica między nimi polega na tym, iż w ubezpieczeniach opartych o ryzyka nazwane ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie gdy zajdzie zdarzenie wymienione w warunkach ubezpieczenia. Pakiety ubezpieczeń od wszystkich ryzyk działają na odwrotnej zasadzie – ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z każdą szkodą, z wyjątkiem tych, które są wymienione w tzw. wyłączeniach.

 Skorzystaj z naszego formularza by obliczyć składkę ubezpieczenia mienia.