Oblicz składkę – Ubezpieczenie firmy

Firma

Pakiet:

KompleksowyOCW budowie

Forma prawna:

Adres siedziby

Kod pocztowy:

Poczta(miejscowość):

Miejscowość:

Ulica:

Numer domu / Numer mieszkania

/

Czy w ciągu ostatnich 3 lat wystąpiły szkody?

TakNie

Miejsce ubezpieczenia:

Czy adres lokalizacji jest taki sam jak siedziby?(Jeśli nie, proszę wpisać adres poniżej)

TakNie

Adres lokalizacji:

Działalność prowadzona w:

BudynkuLokalu

Konstrukcja palna:

TakNie

Rok budowy budynku:

Zabezpieczenia przeciwpożarowe

Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa:

brak zabezpieczeńw formie przycisków na terenie całego zakładuw pomieszczeniu ze stałym dozoremw jednostce PSP

Urządzenia do odprowadzania dymu i ciepła (klapy dymowe) uruchamiane:

brak zabezpieczeńręcznieautomatycznie

Dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe:

brak zabezpieczeństałe urządzenia gaśnicze (np. agregaty gaśnicze)urządzenia tryskaczowe Inne

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Drzwi:

brak zabezpieczeń1 zamek wielozastawkowyzamek biometrycznyco najmniej 2 różne zamki wielozastawkowe lub kłódki wielozastawkowe zawieszone na oddzielnych skoblachantywłamaniowe

Alarmy:

brak zabezpieczeńlokalnyna posterunku policji lub w agencji ochrony mienia z obowiązkiem interwencji

Dozór agencji ochrony mienia lub pracownika Ubezpieczonego:

brak zabezpieczeńpośrednibezpośredni

Otwory oszklone:

brak zabezpieczeńszyby P2Aszyby P3A lub wyższejkraty/rolety lub brak otworów oszklonych

Inne:

Dane kontaktowe:

Imię i Nazwisko:

PESEL:

Telefon kontaktowy:

E-mail: