ZESPÓŁ

Katarzyna Durmowicz

CEO

Alina Wirska

Kierownik Działu Ubezpieczeń

Spec. ds ubezp. majątkowych i komunikacyjnych

Magdalena Krzykawska-Wrona

Spec. ds ubezp. majątkowych i komunikacyjnych

Nikola Bezdzietna

Pracownik działu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych